ANALOGICZNY BŁĄD

Goethe, jak wiadomo, popełnił analogiczny błąd, gdy nie rozpoznał, że jakości barwne są wytworem naszego aparatu percepcyjnego, lecz uznał je za fizykalne wła­ściwości towarzyszące światłu. W podrozdziale o stało­ści barw będzie jeszcze o tym szerzej mowa.Przedłożone tutaj w krótkości zapatrywania na sto­sunek pomiędzy poznającym podmiotem i poznawaną rzeczywistością wyrobiłem sobie, jako się rzekło, we wczesnej młodości, mniej więcej w latach trzydziestych, zaś mój nauczyciel Karol Biihler umocnił mnie w tym, by uważać je nie tylko za oczywiste, lecz rów­nież za pospólną własność wszystkich naukowo myślą­cych ludzi. O tej oczywistości jestem i dziś jeszcze przekonany — i inni także.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!