BADANIA FIZJOLOGICZNE

Badania fizjologiczne ukazały, jakie mechanizmy, poddające się przyrodniczemu studium, są miarodaj­ne dla oglądowej percepcji trójwymiarowej prze­strzeni „Euklidesowej”. Erich v. Holst przebadał jak najdokładniej zdolności narządów zmysłowych i sy­stemu nerwowego, które z danych zmysłowych do­starczanych przez siatkówki oraz z doniesień o nasta­wieniu kierunku i ostrości obu oczu wyliczają wiel­kość i oddalenie widzianych przedmiotów, dając nam w ten sposób możność percypowania głębi przestrzeni widzenia. W podobny sposób, w innym obszarze zmy­słowym oglądowy obraz przestrzeni zarysowują dla nas doniesienia ciałek dotykowych oraz tak zwanego „czucia głębokiego”, które informują nas o każdora­zowym położeniu ciała i jego członków w przestrzeni.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!