BADANIA NAD STYLEM KIEROWANIA

W 1981 r. Bennett z dwoma współpracownikami przeprowadził powtórną anali­zę statystyczną wyników, poprzednio omawianych w książce (Aitkin, Bennett, Hes- keth 1981). Wykazała ona, że dychotomiczny podział na „tradycyjny – progresy- wistyczny“ styl nauczania nie pozostaje w żadnym związku z wynikami uzyskiwa­nymi przez uczniów, czyli że wszystko jedno, jaki styl stosować, bo o skutku decyduje coś innego. Rezultat ten może być uznany za rozczarowujący lub sty­mulujący. Okazało się bowiem, że przez ponad czterdzieści lat badań nad sty­lem kierowania (wychowania, nauczania) i jego związkiem z wynikami osiągany­mi przez uczniów ciągle nie uzyskiwano jednoznacznych rezultatów. Rodzi to przypuszczenie, że wśród licznych wymiarów, w które można ująć pracę wycho­wawczą, wymiar „nauczyciel daje uczniom więcej wolności decyzji” versus „nau­czyciel daje mniej wolności decyzji” nie jest wcale tak ważny, jak się dotąd uwa­żało.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!