BEZ MECHANIZMÓW FIZJOLOGICZNYCH

Na tej drodze punktem wyj­ścia jest, jak zawsze, przeżycie podmiotowe, naiw­ne postrzeganie barw i dopiero w dalszym ciągu do­chodzi się do poznania, że w świetle słonecznym, któ­re można rozłożyć pryzmatem, zawarte są wszystkie barwy tęczy. Bez mechanizmów fizjologicznych, które dzielą ilościowe kontinuum długości fal na pasma różnie przeżywanych jakości, fizycy nigdy by nie za­uważyli, że zachodzi związek pomiędzy długością fali i kątem załamania światła przez pryzmat. Kiedy fizyk, badacz; pozapodmiotowego, nauczył się to rozumieć, przyszła znów kolej na badacza poznającego podmio­tu: Wilhelm Ostwald, fizjolog percepcji, odkrył aparat przeliczeniowy stałości barw i rozpoznał jego znacze­nie dla zachowania gatunku.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!