BRAK TROSKI O PRECYZJĘ

Tak jednak nie jest. Zwroty: „strategie nauczycieli” i „strategie ucz­niów” są rozumiane bardzo szeroko, niejednoznacznie, czasem w związku z nego­cjacjami, czasem bez związku. Brak troski o precyzję używanych terminów powo­duje, że raz możemy przeczytać o strategiach używanych na rzecz negocjacji, kiedy indziej o negocjowaniu jako o jednej ze strategii itd. W każdym razie rozważania o     strategiach używanych przez partnerów interakcji wyłączamy z rozdziału o nego­cjacjach i zajmiemy się nimi oddzielnie w następnych trzech rozdziałach. Tu po­winniśmy jeszcze omówić techniki używane przy negocjacjach. Termin „techniki” jest jednoznacznie traktowany jako podrzędny wobec negocjacji, może dlatego, że dwa są właściwie tylko materiały na ten temat, jeden G. Turnera (1983), drugi P. Woodsa (1983).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!