Kategoria: Ryby w wodach polskich

Nazwa gatunku i rodziny

W zoologii przyjęty jest podział wszystkich wymarłych i obecnie żyjących zwierząt na pewne grupy, o różnym stopniu rozwoju organizmu. Podział taki jest zwany systematyką zwierząt. Gatunek (Species) w dużym skrócie można określić jako zbiór osobników charakteryzujących się szeregiem cech wspólnych, występujących we właściwych im obszarach geograficznych i w określonym środowisku, dających potomstwo, które dziedziczy po rodzicach ich cechy i zdolne jest do dalszego rozrodu. Nieco szerszą jednostką systematyczną, dzielącą gatunek od rodziny, jest rodzaj (Genus). Jednostka ta obejmuje kilka lub kilkanaście gatunków zbliżonych do siebie. Rodzaje są grupowane w rodziny, a te w rzędy. Niektóre rzędy mogą składać się z dwóch lub kilku podrzędów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

Łacińska nazwa każdego gatunku

Łacińska nazwa każdego gatunku składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy z nich jest jednocześnie nazwą rodzaju, do którego dany gatunek należy. Dlatego właśnie w opisie do barwnych tablic nie podano osobno nazw rodzajów, do których należą opisywane gatunki. Jasne jest bowiem, że np. ryba, której polska nazwa gatunkowa brzmi jesiotr, a łacińska Acipenser sturio, należy do rodzaju Acipenser, a np. leszcz — Abramis brama i rozpiór Abramis ballerus, do rodzaju Abramis. Obok tej podwójnej łacińskiej nazwy gatunku podano nazwisko autora, który pierwszy dany gatunek określił. Nazwisko to, umieszczone w nawiasie oznacza, że ów gatunek początkowo był zaliczony w systematyce gdzie indziej i nazwany inaczej. Z biegiem czasu, wraz z rozwojem nauk biologicznych, określaniem nieznanych przedtem gatunków żyjących i wymarłych, bardziej ścisłym ustalaniem ich pokrewieństwa, rozszerzała się także systematyka ryb. To powodowało, że np. jakiś gatunek został w systematyce przeniesiony do innego rodzaju. Jednak mimo wszelkich zmian w nazwie, utrzymuje się przy jej łacińskim brzmieniu nazwisko autora, który pierwszy ten gatunek opisał. Jeżeli zaś nazwisko to podane jest bez nawiasów, zwraca wówczas uwagę, że gatunek od opisania go do chwili obecnej pozostał na swoim pierwotnym stanowisku systematycznym i że nazwa jego nie uległa zmianie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

Symbol płetw

Płetwy służą rybie do utrzymania pożądanej pozycji ciała, a także stanowią narząd ruchu (płetwa ogonowa). Płetwa (łacińska nazwa pinna) jest utworzona z błoniastego fałdu skóry. Jest ona rozpięta na rusztowaniu, które stanowią kostne lub chrząstkowe promienie. W zależności od budowy rozróżnia się promienie twarde i miękkie. Promień twardy może mieć postać jednolitego pręta, czasem sztywnego, ostrego, ciernistego, czasem zaś giętkiego. Promień miękki ma przeważnie budowę wyraźnie poprzecznie członowaną (na jego powierzchni są widoczne poziome prążki), jest bardzo elastyczny i często na końcu rozszczepiony na kilka pasemek, co nadaje mu kształty pędzelkowate. Płetwy mogą być rozpięte na promieniach twardych lub wyłącznie na miękkich. Są też takie, których rusztowanie w części jest utworzone z twardych, a w części z miękkich promieni.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

Ryby wędrowne dwuśrodowiskowe

Do ryb wędrownych dwuśrodowiskowych zaliczamy np. łososia i węgorza. Ryby te jedną część życia spędzają w środowisku wód słodkich, śródlądowych, a drugą w środowisku słonej wody morskiej. Wymieniliśmy celowo właśnie te dwa gatunki, gdyż mimo że oba są rybami wędrownymi, dwuśrodowiskowymi, to jednak kierunek ich wędrówek jest różny. Młode węgorze, wylęgłe w głębinach Atlantyku, wytrwale dążą do wód słodkich. Pokonują po drodze przeszkody zdawałoby się nie do przebycia, by przez kilka, a czasem nawet kilkanaście lat wzrastać i dojrzewać w wodach śródlądowych. Po tym okresie wędrują z powrotem, przebywają tysiące kilometrów,  dzielące je od Atlantyku, gdzie w pobliżu Ameryki Środkowej, składają ikrę i giną. Wędrówka łososia ma przebieg odwrotny. Dorosłe łososie składają jaja w górskich potokach i albo giną, albo spływają do morza. Młode łososie, wylęgłe z jaj, dwa lub trzy lata spędzają w rzekach, po czym wędrują do morza, gdzie wzrastają i dojrzewają i po trzech, czterech lub nawet po pięciu latach wracają do rzek na tarliska, położone w okolicach podgórskich.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!