Kategoria: Teatr życia szkolnego

W GRUNCIE RZECZY

W gruncie rzeczy oczekiwania uczniów wobec nowego nauczyciela są bardzo wysokie i bardzo trudno im sprostać. Nauczyciel musi ciągle zachowywać równo­wagę-między twardym i surowym utrzymywaniem porządku a zindywidualizowa­nym podejściem – między porządkiem a „byciem ludzkim. Tak więc uczniowie oczekują, że nauczyciel będzie surowy, ale zanim zareaguje ostro, powinien ostrze­gać lub dawać szanse poprawy. Może karać, ale nie kilku, gdy zawinił jeden, T nie jednego, gdy zawiniło kilku. Musi utrzymać spokój, ale na pewien szum czy szmer kontaktów powinien pozwalać tylko w pewnych fragmentach lekcji – nie powinien dążyć do uzyskania pełnej ciszy przez cały czas.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

ROZMIAR WYMAGAŃ

Rozmiar tych wymagań jest taki, że na początku może oszołomić każdego nauczyciela – a właśnie początek jest najważniejszy. Poza tym nauczyciel rozpoczynający pracę nie ma jeszcze poczucia miary – może wiedzieć, że ma zareagować nie za łagodnie i nie za surowo, ale nie bardzo zdaje sobie sprawę, które jego zachowania będą za surowe, a które za ładawać z nami radę, sprawdzamy ich, by zobaczyć, czy. potrafią nad. nami zapano­wał’. i dopiero gdy to sprawdzenie wypadnie pozytywnie, będziemy skłonni słuchać tego, co mają nam do powiedzenia.Czytelnika tego rozdziału uderzył zapewne fakt, że przy pierwszym spotkaniu na czoło wysuwa się władza, kontrola i panowanie nad sytuacją. Tak przynajmniej wynika ze wszystkich niemal tekstów powstałych w ostatnich kilkunastu latach w kręgu anglo-amerykańskich badań nad problemami pedagogicznymi. Realizm to czy przesadna reakcja na nadzieje i ułudy nadmiernego progresywizmu i na szla­chetną wiarę w chęć dzieci do partycypowania w realizacji zadań szkolnych?

 

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

CO SIĘ DZIEJE W KLASIE?

Istnieje ogromna liczba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule tego rozdziału. Można bowiem mówić, że w klasie realizuje się proces dydaktyczny, ale równie uzasadnione jest na przykład stwierdzenie, że w klasie uczniowie rozmawiają. Obie te odpowiedzi są prawdziwe. Tak samo rzec można, że w klasie przebiega interakcja między nauczycielem a uczniami i między poszczególnymi uczniami. Odpowiedzi nie wykluczają się. Ucznio­wie rozmawiają, a więc przebiega interakcja, zarazem realizuje się proces dydaktyczny. Można rzec, że te i inne odpowiedzi plasują się jakby na różnych poziomach. Gdy mó­wimy. „przebiega interakcja, oznacza to, że osoby w klasie jakoś się ze sobą kontaktują, rozmawiają, porozumiewają się niewerbalnie, współpracują, walczą fizycznie lub sym­bolicznie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!

CEL INTERAKCJI

Interakcje służą jakimś celom — można spróbować zastanowić się lub badać, po co w tej ograniczonej czterema ścianami przestrzeni pojawia się porozumiewanie, o  co tam chodzi, można też badać reguły rządzące porozumiewaniem, pewne ogólniejsze prawidłowości porządkujące wzajemną wymianę komunikatów. Badacze interesowali się obiema grupami zjawisk, to jest zarówno celami, jakie przyświecają poszczególnym oso­bom podejmującym interakcje, jak i regułami rządzącymi przebiegiem porozumiewaria się. Tak się jednak złożyło, że w toku rozwijania się badań nad klasą szkolną najpieiw zajęto się tym co łatwiejsze do postrzegania, ale za to powierzchowne, a w efekcie przez to mniej chyba ważne, później zaś dopiero zainteresowano się tym, o co właściwie chodzi w interakcjach.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!