CIŚNIENIE SELEKCJI

Z pewnością nie może pomniejszyć tej wartości zrozumienie ekonomicznej natury selekcjonującego ci­śnienia które wartość tę wytworzyło. Ciśnienie se­lekcji, które popycha ku pomnażaniu wszelkiej rele- wantnej dla zachowania gatunku informacji, jest tak wszechobecne, że najpewniej mogłoby wystarczyć do wyjaśnienia ogólnego kierunku biegu ewolucji od sta­nów niższych” do „wyższych”. Nie chcę bynajmniej twierdzić, izby należało wykluczać współgranie in­nych, nierozpoznanych czynników, jednakże w aktu­alnym stanie wiedzy nic nas bynajmniej nie przymu­sza do postulowania przy wyjaśnianiu ogólnego kie­runku ewolucji czynników pozanaturalnych, jakiejś powiedzmy, „demiurgicznej inteligencji”, o której pi­sze G Bennets.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!