CO SIĘ DZIEJE W KLASIE?

Istnieje ogromna liczba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule tego rozdziału. Można bowiem mówić, że w klasie realizuje się proces dydaktyczny, ale równie uzasadnione jest na przykład stwierdzenie, że w klasie uczniowie rozmawiają. Obie te odpowiedzi są prawdziwe. Tak samo rzec można, że w klasie przebiega interakcja między nauczycielem a uczniami i między poszczególnymi uczniami. Odpowiedzi nie wykluczają się. Ucznio­wie rozmawiają, a więc przebiega interakcja, zarazem realizuje się proces dydaktyczny. Można rzec, że te i inne odpowiedzi plasują się jakby na różnych poziomach. Gdy mó­wimy. „przebiega interakcja, oznacza to, że osoby w klasie jakoś się ze sobą kontaktują, rozmawiają, porozumiewają się niewerbalnie, współpracują, walczą fizycznie lub sym­bolicznie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!