CO TO SĄ STRATEGIE?

Pojęcie to jest centralne dla interakcjonistycznej teorii i badań, niemniej jego znaczenie jest ciągle niejasne, a główne okoliczności pojawiania się strategii pozostały nie zbadane” (cytat wg Woods 1980a, s. 206). Podobnie jak to jest z negocjacjami, uznanie wagi strategii nie oznacza, że na obecnym etapie interakcjoniści symboliczni mają jakoś uporządkowaną listę celów, które, ich zdaniem, mogą przyświecać nauczycielowi, i odpowiadającą im listę stra­tegii. Nie, jest raczej tak, że dotychczas istnieją rozmaite „autorskie”, różniące się między sobą próby klasyfikacji strategii lub też dokładniejsze opisy poszczególnych strategii. Tak więc to, co zostanie zaprezentowane w rozdziałach poświęconych strategii, stanowi nie systematyczny wykład pewnej całościowej teorii, ale prezen­tację różnych podejść, nieraz mało ze sobą powiązanych. Jest to oczywiście reflek­sem stanu wiedzy.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!