CO WIEMY O POROZUMIEWANIU SIĘ ?

Wypada przypomnieć, że badania określone tu jako flandersowskie zdominowa­ły scenę badań pedagogicznych od lat pięćdziesiątych do początku siedemdziesią­tych. Oparte one były na następujących założeniach:badacza interesują zachowania nauczyciela, a ogromna większość zachowań nauczyciela to wypowiedzi,zachowania lub wypowiedzi nauczyciela (a niekiedy również i uczniów) dzie­li :się na drobne fragmenty,zlicza się występowanie tych fragmentów w dłuższych odcinkach czasu, oblicza się specyficzne konfiguracje lub układy proporcji różnych zachowań w postępowaniu nauczyciela – świadczą one o jego swoistym stylu porozumiewa­nia (postępowania, kierowania lub nauczania).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!