CYBERNETYKA I TEORIA

Cybernetyka i teoria systemów uwolniły nagłe po­wstawanie nowych właściwości systemowych i no­wych funkcji od piętna cudowności. Nie ma bynaj­mniej nic nadnaturalnego w tym, że liniowy łańcuch przyczynowy domyka się w obwód i że istnieć tym samym poczyna system, który się swymi funkcjonal­nymi wJasnościami różni od wszystkich uprzednich nie w gradacji, lecz zasadniczo. Fulguratio tego ro­dzaju może mieć epokowy, w najistotniejszym sensie, wpływ, kiedy pojawia się w filogenezie jako zdarze­nie historycznie jednorazowe.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!