CZYNIONA OBSERWACJA

Obserwacja czyniona była jakby stale obracają­cym się reflektorem – skupiona na nauczycielu przez 5 minut, na wybranych in­dywidualnie uczniach przez 5 minut, na całej klasie przez 5 minut i od nowaKategorie interakcji przewidziane do obserwowania były podobne – chociaż uproszczone – do tych, jakie stosowano w systemie ORACLE. Widać, że sposoby myślenia autorów obu tych badań były bardzo zbliżone. Rutter wprowadza podział interakcji na trzy rodzaje:interakcje związane z realizacją zadania dydaktycznego, z wyróżnieniem tych /.wią­zanych z przygotowaniem zadania i tych odnoszących się do samej realizacji;interakcje związane z zachowaniem uczniów, z wyróżnieniem zarządzania oraz sprawowania nadzoru;inne, wśród których wyodrębnia się wypowiedzi „osobiste” oraz wypowiedzi związane z czynnościami administracyjnymi.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!