DLA PRZYKŁADU

Dla przykładu spójrz­my na wprowadzony przez D. Ryansa (zob. Gordon 1966) podział na demokratycz­ne i autokratyczne zachowania nauczyciela.Zachowania autokratyczne:stopniowo informuje uczniów o każdym kroku, jaki mają uczynić,nie toleruje projektów i pomysłów zgłaszanych przez uczniów,wydaje polecenia, wymagając natychmiastowego wykonania i całkowitego posłuszeństwa, nie przewiduje wyjątków,przecina dyskusje uczniowskie,na ogół dyryguje uczniami, nie uczestnicząc w ich pracach.Zachowania demokratyczne:wskazuje uczniom sposób postępowania, nie wymagając tego, aby koniecznie tak czynili,wymienia poglądy z uczniami,ośmiela uczniów do wyrażania własnych opinii,zachęca uczniów do podejmowania decyzji, włącza się do działań podejmowanych przez zespół nie dominując.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!