DOKONYWANY ODBIÓR

Okazuje się, że dokonywany przez nauczyciela odbiór sygnałów nadawanych przez uczniów jest podporządkowany idei oceniania uczniów (Morrison, Mcintyre. Jest to związane z tzw. nauczycielskim widzeniem świata, zgodnie z którym zachowania i oceny jednostek są rozpatrywane głównie ze względu na dwa wymia­ry. „dobry uczeń – zły uczeń” i „grzeczny – niegrzeczny”. Pociąga to za sobą koncentrację na sygnałach informujących o nabytych wiadomościach i na sygna­łach świadczących o tym, czy uczeń sprawia nauczycielowi kłopot czy nie.Trudno nauczycielom prawidłowo interpretować społeczne zachowanie się ucz­niów, gdy zachowanie to nosi na sobie piętno wzorców kulturowych innych niż te, które; zna nauczyciel.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!