DOMINACJA

Realizuje ją cała szkoła jako instytucja, tym samym wszyscy nauczyciele, a dopiero na tym tle rozwijają się bardziej zróżnicowane strategie indywidualne.Nauczyciele zwykłej^ więksi, silnieisi i mądrzejsi niż uczniowie. Można z tego robić użytek. W warunkach brytyjskich rzadko zdarza się kara fizyczna – w więk- szosci szkół zasadniczo nie jest stosowana, częste są jednak przypadki uderzeń spo­radycznych, ciągnięcia za włosy, szczypania, popchnięć i różnych sposobów zada­wania bólu. Jeden nauczyciel – pisze Woods – którego spytałem o legalne pod­stawy tego rodzaju traktowania, powiedział: »Sekret polega na tym, żeby uderzyć tam, gdzie nie zostają ślady«“ (Woods 1979, s. 151). Bardzo często stosuje się groźby wypowiadane nieraz bardzo ostrym i nieprzyjemnym tonem. Wściek­łość może być czasem udawana, jako element „scenicznego zachowania nau­czyciela.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!