DWA PROCESY UMYSŁOWE

Przyjmuje się, że podejmowanie decyzji zakłada dwa procesy umysłowe — jeden związany z problemem, który się zauważyło, drugi ze sposobem postępowania. W ramach pierwszego można wyróżnić trzy stadia:zdefiniowanie problemu,przewidywanie przyszłego biegu wydarzeń,przewidywanie efektów możliwego działania.W ramach drugiego wyróżniamy:analizę i wybór działania,sprawdzenie rezultatów działania.To wszystko odbywa się przy stałej – jeśli tak rzec można – obecności w umyśle nauczyciela następujących spraw:ogólnego obrazu sytuacji, w jakiej nauczyciel i uczniowie się znajdują,wartości, które uznaje nauczyciel, z ewentualnym wyodrębnieniem wartości ogólnych i tych związanych ze szkołą,repertuaru możliwych decyzji dotyczących sposobów postępowania. Rozpatrzmy to na prostym przykładzie:

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!