DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA

Toteż całkiem samo przez się zrozumiałe wydaje mi się postępowanie badawcze, w którym owe procesy fizjologiczne, będące w aspek­cie obiektywnym wprowadzaniem i gromadzeniem w żywym systemie ludzkim informacji o świecie ze­wnętrznym, rozpatruje się ręka w rękę z tamtymi pod­miotowymi zdarzeniami, które przeżywamy w sobie jako poznawanie i wiedzę. Przeświadczenie o jedności żywego i przeżywającego podmiotu uprawnia nas do traktowania fizjologii i fenomenologii jako równo­prawnych źródeł wiedzy.Działalność badawcza, która przyjmuje te założenia wyjściowe, musi nieuchronnie zmierzać równocześnie do dwóch celów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!