DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE

Pojmuje on swą rolę głównie jako działanie „terapeutyczne”, a nie nauczanie. Za taką koncepcją roli ukryte jest założenie, że jeśli młodzi przestaną być zahamowani, to zaczną się uczyć spontanicznie. Zadanie nauczyciela, ujęte nieco enigmatycznie, to „poznawać emocjonalny i społeczny świat ucznia i otwierać go na doświadczenia uczenia się” (Swidler 1984, s. 162).Inna korzyść z „bliskości” stosunków polega na tym, że do wzbudzania dyskusji na różne tematy można używać przykładów z życia – nauczyciel takiej szkoły jest zwykle gotów do opowiadania i komentowania własnego życiorysu.Tak więc nauczyciele wolnych szkół uważają, że istotą ich zawodu (misji, po­wołania?) jest pozostawanie w przyjacielskich stosunkach z uczniami, nawet kosz­tem nauczania, nawet gdy uczniowie okazują, że nauczyciel powinien dawać im więcej pracy. Główny sposób apelowania do uczniów w wymienionych szkołach polega na wykorzystaniu „czaru osobistego”.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!