DZIECI W KLASACH

Badania prowadzone w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych miały dać od­powiedź na pytanie, jak styl nauczania stosowany przez nauczycieli wpływa na efekty uzyskiwane przez uczniów szkoły podstawowej. Bennett wprowadził rozróż­nienie między stylem formalnym (inaczej: konserwatywnym, autokratycznym, ścis­łym) a nieformalnym (inaczej: liberalnym, permisywnym, demokratycznym). Bada­nia wykazały, że w czytaniu, matematyce i nauce języka ojczystego styl formalny przynosił na ogół lepsze rezultaty. Dzieci w klasach kierowanych formalnie częściej angażowały się w pracę, były lepiej zorganizowane, mniej czasu marnowały i prze­jawiały więcej aktywności.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!