EFEKTYWNOŚĆ RELACJI

Efektywność reakcji pani C. polega na tym, że błyskawicznie rozpoznała w odpowiedzi Alka zagrożenie dla jej sposobu utrzymy­wania dyscypliny w klasie. Uczniowie widzieli interakcję między nauczycielką a Alkiem i traktowali ją jako konfrontację. Spodziewali się, że nauczycielka rozpo­zna konfrontację i podejmie wyzwanie. Pani C. pokazała, że interpretuje zachowa­nie Alka tak jak i klasa, jako zagrożenie wobec niej, i pokazała, że panuje nad sytuacją, spokojnie mówiąc do Alka i izolując go w kącie. Klasa umiała odczytać znaczenie epizodu. Dla uczniów był to jeszcze jeden wskaźnik, że pani C. »zna się na rzeczy« i nie da się nią »kołować«“ (Nash 1976, s. 92). Badania nad związkiem między sposobem mówienia nauczyciela a sprawowa­niem dyscypliny w klasie są właściwie dopiero rozpoczęte. Dotychczasowe wyniki pozwalają sądzić, że w przyszłości przyniosą one wiele interesujących rezultatów.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!