FRATERNIZACJA

Jeden ze sposobów uniknięcia kłopotów, jakie niesie z sobą kontakt z dziećmi, to stać się mniej dorosłym i starać się w pewnym sensie wejść w świat dzieci. Sta­rać się zaprzyjaźnić z dziećmi, udając czy nawet samemu wierząc, że jest się bar­dziej jednym z nich niż jednym z nauczycieli. Za tego rodzaju postępowaniem kry­je się założenie, że przyjacielskie, dobre stosunki z dziećmi zlikwidują ich ten­dencje do sprawiania kłopotów. U niektórych nauczycieli nastawienie takie mo­że być zresztą wzmocnione przez progresywistyczne poglądy na nauczanie. Młody nauczyciel często usiłuje fraternizować się przez wygląd, sposób ubiera­nia, zachowanie, mowę i zainteresowania.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!