FUNKCJONOWANIE APARATÓW

Zachowanie zasadzające się na funkcjonowaniu tych aparatów odznacza się tym, że odpowiada sensownie na określoną sytuację w środowisku, aczkolwiek sy­tuacja ta, w jej obecnej szczególnej formie, nie przy­darzyła się ani gatunkowi w toku filogenezy, ani osobnikowi w jego indywidualnym życiu. Definicję tę można zastosować również do zachowania zwanego rozumiejącym (einsichtig) — i jest to fakt do­niosły. Dotyczy ona zarówno najprostszych taksji, czyli reakcji orientowania się, jak i tych wysoce zróż­nicowanych zdolności narządów zmysłowych i syste­mu nerwowego, które u nas, ludzi, leżą u podstaw „apriorycznych” form oglądu i myślenia.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!