GDY NAUCZYCIEL MÓWI

Poza tym stwierdzono, że gdy nauczyciel mówi do jednego ucznia, najczęściej daje wyraz kontroli lub oceny jego zachowania, gdy zaś do wielu, prawdopodobnie wypowiedź dotyczy przedmiotu nauczania. Te i inne badania (zob. np. Adams i Biddle 1970) potwierdzają sformułowane przez N. Flandersa „prawo dwóch trzecich”, określające, że przez 2/3 wspólnie spędzonego czasu mówi nauczyciel do uczniów, a przez 1/3 uczniowie do nau­czyciela.W licznych badaniach analiza zachowań werbalnych nauczyciela była podejmo­wana dla określenia stylu nauczania lub stylu kierowania podejmowanego przez nauczyciela.System Flandersa pozwala wykrywać różnice między nauczycielami, którzy stosują bezpośrednie wydawanie poleceń i zdecydowanie kierują dziećmi, a tymi, którzy są skłonni pozwalać uczniom na samodzielność.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!