GRANIE SAMYM SOBĄ

Wśród strategii możliwych do stosowania przez nauczycieli szczególną rolę ma „granie samym sobą”, czyli jakby włożenie w sytuację szkolną całej swojej osobo­wości, nie pozostawiając nic lub prawie nic dla innych sfer życia. Można się zastanawiać, czy takie postępowanie powinno być nazywane „strategią”, myślę jed­nak. że warto o nim wspomnieć nieco dokładniej, bo niedawno przeprowadzone badania nad nauczycielami tak właśnie się zachowującymi ujawniły wiele interesu­jących spraw. Wyniki tych badań mają, wydaje mi się, także znaczenie dla zrozu­mienia niektórych aspektów zachowania zwykłych nauczycieli, którzy niekoniecz­nie są skłonni poświęcać całe swe , ja” dzieciom.Otóż nauczyciele mający tendencję do całkowitego „zanurzenia się” w życie i sprawy szkoły to w warunkach amerykańskich nauczyciele tzw.free schools, czyli szkół kierujących się bardzo liberalnymi, progresywistycznymi zasadami, szkół, w których panuje atmosfera ogromnej swobody młodzieży.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!