IDEA PSA

Wszelako pies, podobnie jak ogromna większość rze­czy w naszym uniwersum, nie został bynajmniej za­projektowany przez planującego człowieka. Idea psa, którą nosimy w głowie, jest abstraktem, któryśmy za pomocą naszych narządów zmysłowych i systemu nerwowego wydobyli z naszego doświadczenia z bar­dzo wielu realnymi psami. Niemalże już nie uświa­damiamy sobie cóż to za niewiarygodny paradoks uważać realną daną za obraz czegoś, co w rzeczywi­stości jest jej obrazem. My, Niemcy, jesteśmy ze wszystkich narodów świata najgłębiej przepojeni Pla­tońskim idealizmem: „Wszystko, co mija, jest przy­równaniem”;  — mógł orzec największy nasz poeta — i nikt mu nie zaprzeczył.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!