INNE MYŚLOWO

Wiemy od matematy­ków, że możliwe myślowo są inne, wyżej wymiarowe rodzaje przestrzeni, znawcy zaś teorii względności i fizycy wykazują, że istnieją co najmniej cztery wy­miary przestrzeni. Przeżywać w oglądzie potrafimy jednak tylko tę prostszą wersję, którą wnosi w do­świadczenie nasza swoista gatunkowo organizacja na­rządów zmysłowych i systemu nerwowego.To, co przedstawiłem tutaj na przykładach związ­ków zachodzących pomiędzy fizjologicznym aparatem percypowania przestrzeni i przestrzenią fenomenalną człowieka dotyczy, mutatis mutcindis, również stosun­ku pomiędzy wszelkimi wrodzonymi nam formami możliwego doświadczenia i danymi pozapodmiotowej rzeczywistości, które dzięki nim możemy przeżywać.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!