ISTNIEJĄ REGUŁY

Istnieją reguły rządzące naszym zachowaniem tutaj i reguły te będą wyraźnie podane (my).Reguły te dotyczą wszystkich nas bez wyjątku (my).Moja specjalna pozycja polega nie na tym, że jestem ponad regułami, ale że mogę interpretować reguły w sytuacjach wątpliwych (ja).Znacie reguły (wy).Wszystko to, co nauczyciel mówi, ma jakby dobrze określonego adresata – wiado­mo, czego chce (oczekuje) ,ja“ nauczyciela. Wiadomo, co odnosi się do „my“, co do „wy“, a co do „ty“ ucznia, który nie podporządkował się regule. Ważne jest jeszcze to, że nauczyciel umieszcza regułę w kontekście, pokazując wyraźnie porządek zdarzeń, jakie nastąpią w wypadku niepodporządkowania się regule. „Reguły i „porządek zda­rzeń, tak jak prawo w społeczeństwie, stają się tu czymś zewnętrznym – mimo że nauczyciel mówi jako , ja“, to jednak przedstawia je klasie tak jakby miały one egzysten­cję samoistną, której źródła są poza wszystkimi osobami znajdującymi się w klasie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!