ISTOTA PROCESÓW

Wejrzawszy w istotę obu tych procesów biolog zmu­szony jest skonstruować dwa pojęcia obce zarówno fizykowi, jak i chemikowi. Pierwszym z nich jest po­jęcie celowości dla zachowania gatun­ku, czyli teleonomii. Ponieważ selekcja ,,wyhodowuje” struktury, które szczególnie dobrze spra­wują pewną określoną, sprzyjającą zachowaniu ga­tunku funkcję, rezultat ostateczny wygląda tak, jak gdyby struktury te zostały stworzone właśnie w tym celu przez jakiegoś mądrze przewidującego i roztrop­nie planu jącego ducha. (Nawiasem mówiąc, nie jest to wcale wrażenie całkiem omylne: również planujący duch ludzki zawdzięcza swe uzdolnienia procesom, które, jak o tym będzie jeszcze mowa w tym rozdzia­le, są w swej istocie pokrewne procesom rozgrywa­jącym się w genomie.)

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!