JEDNA Z TECHNIK

Jedną z technik w ramach tej strategii może być tzw. wyeksponowanie ucznia ze złośliwym komentarzem tak, by specjalnie doprowadzić go do zmieszania: „Pro­szę, zobaczcie, tak wygląda ktoś, kto…“. Nauczyciel czyni tak czasem dla podkreś­lenia swej władzy, czasem z przekonania, że zawstydzenie oddziała wychowująco, zwiększy motywację do pracy itp., czasem zaś po prostu ze względu na chęć wzię­cia odwetu na uczniu. Witrto zwrócić uwagę, że często gorliwymi zwolennikami dominacji stają się ci nau­czyciele, którzy rozpoczynali pracę pedagogiczną ze zbyt idealistycznymi poglądami na naturę dziecka i pedagogikę, ponieśli porażkę, a potem zdecydowali się wszystko roz­strzygać autokratywną władzą. W warunkach brytyjskich dominacja nauczyciela jest trak­towana jako coś całkowicie normalnego na lekcjach wychowania fizycznego, które są prowadzone w sposób rozkazodawczy, a słabość fizyczna czy niezręczność jest zwalcza­na i ośmieszana.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!