KONTEKST SYTUACYJNY

To kontekst sytua­cyjny, czyli konieczność utrzymania porządku i zajęcia czymś dużej liczby dzieci naraz, a nie żadne poglądy oświatowe czy przeświadczenia o psychice dzieci, po­woduje, że przyjmuje się właśnie tę, a nie inną metodę z nauczania. Westbury za­znacza, że w warunkach, jakie są w większości klas, metoda nauczania frontalnego wywołuje koncentrację na zadaniu, stwarza pewne możliwości ćwiczenia i w rezul­tacie daje jakieś szanse na uzyskanie efektów. W tym kontekście żadna inna meto­da nie byłaby w stanie wywołać pożądanych efektów. Ta metoda zostaje więc nie­jako wymuszana na nauczycielu przez to, że stanowi najlepsze w danej sytuacji dostosowanie się do okoliczności.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!