Łacińska nazwa każdego gatunku

Łacińska nazwa każdego gatunku składa się z dwóch wyrazów. Pierwszy z nich jest jednocześnie nazwą rodzaju, do którego dany gatunek należy. Dlatego właśnie w opisie do barwnych tablic nie podano osobno nazw rodzajów, do których należą opisywane gatunki. Jasne jest bowiem, że np. ryba, której polska nazwa gatunkowa brzmi jesiotr, a łacińska Acipenser sturio, należy do rodzaju Acipenser, a np. leszcz — Abramis brama i rozpiór Abramis ballerus, do rodzaju Abramis. Obok tej podwójnej łacińskiej nazwy gatunku podano nazwisko autora, który pierwszy dany gatunek określił. Nazwisko to, umieszczone w nawiasie oznacza, że ów gatunek początkowo był zaliczony w systematyce gdzie indziej i nazwany inaczej. Z biegiem czasu, wraz z rozwojem nauk biologicznych, określaniem nieznanych przedtem gatunków żyjących i wymarłych, bardziej ścisłym ustalaniem ich pokrewieństwa, rozszerzała się także systematyka ryb. To powodowało, że np. jakiś gatunek został w systematyce przeniesiony do innego rodzaju. Jednak mimo wszelkich zmian w nazwie, utrzymuje się przy jej łacińskim brzmieniu nazwisko autora, który pierwszy ten gatunek opisał. Jeżeli zaś nazwisko to podane jest bez nawiasów, zwraca wówczas uwagę, że gatunek od opisania go do chwili obecnej pozostał na swoim pierwotnym stanowisku systematycznym i że nazwa jego nie uległa zmianie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!