LOGICZNE NASTĘPSTWA

W systemie A. Bellacka pytania są fragmentem ogólniejszej kategorii „stymulo­wanie”. Celem zachowań zaliczanych do tej grupy jest wywoływanie odpowiedzi werbalnej lub zachęcanie ucznia do jakiegoś zachowania. Wśród wszystkich aktów stymulacji dziejących się na lekcji stwierdzono, że 86% powodują nauczyciele, a tylko 14% wywołane jest przez uczniów (Bellack, Davitz 1972, s. 110). Jeśliby próbować określić znaczenie aktów stymulacji na tle innych zachowań werbalnych nauczyciela, to okazuje się, że zajmują one około jednej trzeciej wszystkich jego wypowiedzi. Dla badania logicznych następstw pytań B. Smith i M. Meux opracowali system analizy „wypowiedzi wszczynających dyskusję”. Badając częstotliwość występowa­nia pytań przy nauce przedmiotów ścisłych, stwierdzili, że najczęściej pojawiają się pytania o opis (25,3%), pytania o nazwę (14,8%), pytania o wytłumaczenie (12,9%) oraz pytania związane z prowadzeniem klasy (Smith, Meux 1970).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!