MIĘDZY DWOMA ŚWIATAMI

Nic z tego, co mam do powiedzenia o tamującym poznanie oddziaływaniu idealizmu nie odnosi się do Kanta. Jego teza o absolutnej niepoznawalności rzeczy w sobie nie przeszkodziła jeszcze nikomu zastanawiać się nad sto­sunkiem pomiędzy światem fenomenalnym i realnym, chciałbym nawet wyrazić heretyckie podejrzenie, że sam Kant, mniej konsekwentny, ale o wiele roztrop­niejszy niż neokantyści, nie był w najgłębszej głębi swego wielkiego serca tak całkiem przeświadczony o nieistnieniu żadnych stosunków pomiędzy tymi dwo­ma światami. W przeciwnym razie, jakimże sposobem gwiaździste niebo ponad nim — wedle tamtego zało­żenia należące przecież wyłącznie do obojętnego wo­bec wartości „fizykalnego światoobrazu” — wywoły­wałoby wciąż na nowo taki sam jego podziw jak mo­ralne prawo w nim?

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!