MOTYWY WŁASNEGO INTERESU

Pollard nazwał je motywami własnego interesu. Twierdzi on – powołując się na badanie – że poczucie własnego interesu jest wcześniejsze i ważniejsze niż motywy skłaniające nauczyciela do utrzymywania porządku w klasie i nauczania. Motywów pierwotnego interesu do­tyczą bezpośrednio następujące czynniki:zachowanie w miarę pozytywnego obrazu samego siebie. Występuje tu zwyk­le konflikt między „ja idealnym” a „ja pragmatycznym”. Wielu nauczycieli ma określone poglądy na temat tego, czym jest dobre nauczanie i swoją samoocenę wiąże z realizacją tego ideału – w tym sensie chęć zachowania pozytywnej samo­oceny skłania do pracy;realizacja powinności bez nadmiernego obciążenia – napięcie między „ja idealnym” a ,ja pragmatycznym” często dotyczy tego, co nauczyciel wie, że powi­nien zrobić, a co związane jest ze znacznym obciążeniem.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!