MUR GRANICZNY

W ten sposób wyrósł mur graniczny będący prze­szkodą dla postępu ludzkiego poznania właśnie w tym kierunku, w którym postęp ten byłby najpotrzebniej­szy — w postulowanym przez Bridgmana kierunku obiektyzującego badania oddziaływania wza­jemnego pomiędzy poznającym podmiotem i po­znawanym obiektem. Nikogo nie interesowały i przez długi czas nie były w ogóle badane naturalne stosun­ki pomiędzy człowiekiem i światem, w którym czło­wiek żyje. Psychologia zapisała chlubną kartę w swoich dzie­jach, gdy pierwsza podjęła wysiłek, by zburzyć nie­dobry mar pomiędzy przyrodoznawstwem i humani­styką.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!