Na zieloną trawkę

Każdy pomysł na odpowiedni9e wykorzystanie wolnego czasu jest dobry. Określa się, że w Polsce może znajdować około pięciu tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych. Wszelkie zasady funkcjonowania takich działek zieleni regulują ustawy związane z działalnością Polskiego Związku Działkowca. Każdy właściciel działki zobowiązany jest do zadbania o jej wizerunek, a w razie nie wywiązywania się z obowiązku mogą być nałożone na niego odpowiednie sankcje. Działkowcy gospodarujący na swoich posesjach pochodzą z różnych grup społecznych. W zasadzie wykształcenie, wiek, status społeczny nie ma tutaj większego znaczenia. Choć badania statystyczne wykazują, że około czterdziestu siedmiu procent działkowców stanowią emeryci i renciści. Kolejną liczną grupą zapaleńców prac ogrodowych, stanowiących około dwudziestu sześciu procent są pracownicy fizyczni. Na dalszym planie lansują się pracownicy umysłowi. Te dane statystyczne mogą być zmienne i nie stanowią wystarczającego dowodu naszej tezy. Jednakże zakończenie kariery zawodowej i nadmiar wolnego czasu ludzi po sześćdziesiątce sprawia, że są oni szczególnie zaangażowani w tą formę wypoczynku..

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!