NASZE PRZEŚWIADCZENIE

Na tej wiedzy zasadza się nasze przeświadczenie, iż wszystkiemu, co nam oznaj­mia nasz aparat poznawczy o rzeczywistości zewnętrz­nej, odpowiada coś rzeczywistego. „Okulary” naszych form myślenia i oglądu , jak przyczynowość, substan- cjalnosć, przestrzeń i czas, są funkcjami organi­zacji neurosensorycznej, która powstała w służbie za­chowania gatunku. Inaczej przeto niż przyjmują ide­aliści transcendentalni, przez okulary te oglądamy nie jakąś nieprzewidywalną karykaturę bytu w sobie, nie pozostającą w żadnym, choćby chwiejnym stosunku analogii, „obrazowania” do rzeczywistości, lecz rzeczy­wisty obraz tejże, co prawda uproszczony w sposób jaskrawię utylitarny: „narząd” rozwinął się u nas dla tych jedynie aspektów tego, co istnieje-w-sobie, do których ustosunkować się w sposób celowy w sensie zachowania gatunku było dla naszego rodzaju sprawą tak żywotną, że dostateczne ciśnienie selekcji spra­wiło iz ukształtował się ten szczególny aparat pozna­nia.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!