NAUCZANIE W KLASIE

Zanim w klasie zacznie się nauczanie, muszą zostać określone procedury wzajemnego kontaktowania się. Reguły te dotyczą nie tylko wzajemnego postępowania, ale także postaw wobec pracy i standardów doty­czących jakości pracy. Dotyczą również sposobu, w jaki nauczyciel może klasą kie­rować. Jeśli nauczyciel te reguły przekroczy, można oczekiwać ze strony uczniów albo tendencji do walki, albo tendencji do wycofania się. Interakcje w klasie opie­rają się na regułach, które zostały wzajemnie wynegocjowane.Duże znaczenie ma tu pojęcie truce, które można przetłumaczyć jako „zawieszanie broni” lub „rozejm”. Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, wynegocjowanie porozumienia, ale jakby wzajemne przymykanie oczu na niektóre sprawy.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!