NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE

Wybrałem badania z ostatnich lat dziesięciu, bo są mało znane, a poza tym świadczą że pozytywiści, nawet cofając się, nie rezygnują z walki. brytyjskie badania określane kryptonimem ORACLE, kierowane przez A. Simo­na i M. Galtona, przebiegały w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, a ich rezul­taty opublikowano w 1980 r. (Galton 1980). Badacze wytknęli sobie za cel znale­zienie odpowiedzi na dwa bardzo szerokie pytania:Co właściwie dzieje się w klasach nauczania początkowego?Co powoduje, że poszczególni nauczyciele w swych klasach zachowują się niejednakowo? Nauczyciele i uczniowie byli obserwowani w wybranych klasach przez niezwy­kle długi okres trzech lat. Starano się określić pewne powtarzalne wzorce zachowań nauczyciela i stwierdzić, za pomocą całego zestawu testów, jakiego rodzaju rezul­taty uzyskują tutaj uczniowie.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!