NAUKI PRZYRODNICZE

Większość z tego, co nauki przyrodnicze ujawniły o świecie zewnętrznym, uzy­skaliśmy, jak słusznie twierdzi Campbell, dzięki pattern matching. Ponieważ więc procesy poznawcze na najwyższym poziomie polegają na tej samej zasa­dzie, co na najgłębszym i najstarszym z w ogóle wy- obrażalnych, można by mniemać, że nie ma innego sposobu uzyskiwania wiedzy.W takim błędnym, jak zobaczymy, przekonaniu mógłby nas jeszcze utwierdzać fakt, że obu tym apa­ratom uzyskiwania wiedzy, najstarszemu i na; prostsze­mu oraz najnowszemu i najbardziej złożonemu wspól­na jest inna jeszcze, ważka własność funkcjonalna: zarówno aparat, dzięki któremu uzyskuje wiedzę ge­nom, jak i ten, dzięki któremu czyni to badający czło­wiek, zmienia się zdobywając nową wiedzę.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!