Nazwa gatunku i rodziny

W zoologii przyjęty jest podział wszystkich wymarłych i obecnie żyjących zwierząt na pewne grupy, o różnym stopniu rozwoju organizmu. Podział taki jest zwany systematyką zwierząt. Gatunek (Species) w dużym skrócie można określić jako zbiór osobników charakteryzujących się szeregiem cech wspólnych, występujących we właściwych im obszarach geograficznych i w określonym środowisku, dających potomstwo, które dziedziczy po rodzicach ich cechy i zdolne jest do dalszego rozrodu. Nieco szerszą jednostką systematyczną, dzielącą gatunek od rodziny, jest rodzaj (Genus). Jednostka ta obejmuje kilka lub kilkanaście gatunków zbliżonych do siebie. Rodzaje są grupowane w rodziny, a te w rzędy. Niektóre rzędy mogą składać się z dwóch lub kilku podrzędów.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!