NEGOCJACJE

Jaki jest cel interakcji w klasie? Po co właściwie dzieje się właśnie to, co tam przebiega? Przypomnijmy metaforę teatralną, tak chętnie używaną przez interakcjo­nistów symbolicznych. Skoro już określono scenę, na której się to wszystko odby­wa, i opisano aktorów, którzy mają na scenę wkroczyć, to potem można by przyjąć, że gdy scena się ożywia, rozpoczyna się… właśnie, co się rozpoczyna? Idąc śladem jednego z rozdziałów kluczowej dla naszych rozważań książki S. Delamont (1976), możemy powiedzieć „bój“ (rozdział ma tytuł Let battle commence – Niech roz­pocznie się bój). Inni wolą mówić „negocjacje”.„Negocjacje” to podstawowe pojęcie w rozważaniach antypozytywistycznie zo­rientowanych interakcjonistów symbolicznych.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!