NIEDOSTRZEGANIE WŁAŚCIWOŚCI

Niedostrzeganie przez nauczyciela pewnych właściwości osobowościowych młodego człowieka ma doprowadzić do tego, by szczególnie zajaśniały inne, pasujące do roli dobrego ucznia. Według P. Woodsa do „technik uśmiercania, występujących w szkole brytyjskiej, należy zaliczyć:wzorce tak zwanego grzecznego zachowania regulujące sposób zwracania się do nauczycieli, reagowanie na to, co mówią itd.,podkreślanie roli zespołu, a nie jednostki, a więc częste mówienie „my – klasa, „my – szkoła,łamanie woli,nagradzanie za grzeczność,nacisk na właściwy wygląd (mundurek, sposób ostrzyżenia włosów – wszystko, co może osłabić poczucie indywidualności),dryl dotyczący zachowań w szkole, normy dotyczące tego, jak siedzieć w ławce, jak podnosić ręce, jak zachowywać się na przerwie itp., ustawiczne przypominanie o purytariskiej etyce pracy.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!