NIEJASNOŚĆ REZULTATÓW

W 1976 r. N. Bennett (1976, s. 22) podsumował różne badania brytyjskie i ame­rykańskie nad rezultatami stylów kierowania u uczniów. Rezultaty sugerował), że:niedyrektywne, to jest demokratyczne zachowania nauczyciela lepiej wpływają na ogólnie rozumiany rozwój czy „wzrost ucznia i na jego osiągnięcia;jest możliwe, iż zmiana zależności lub przybranie postaci nieliniowej uwarunko­wane jest złożonością zadania, poziomem wieku i poziomem zdolności uczniów;relacje te mogą być modyfikowane przez poziom niepokoju u uczniów;niedyrektywne zachowanie nauczyciela zdaje się wywoływać silniejszą postawę pozytywną w stosunku do szkoły i pracy szkolnej.Zaintrygowany niejasnością rezultatów licznych badań Bennett sam spróbował zająć się tym problemem.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!