NIEOBECNOŚĆ I WYCOFYWANIE SIĘ

Jedną z możliwych strategii przetrwania jest usuwanie się z pola konfliktu. Gdy jest się nauczycielem, trudno całkowicie zniknąć. Zwykle mamy więc do czynienia z wycofywaniem się cząstkowym, takim jak „kradzież” paru minut przez rozpoczy­nanie lekcji później czy kończenie wcześniej. Zwlekanie należy do repertuaru za­chowań wchodzących w skład tej taktyki. Podobnie można zaliczyć postawę typu „jestem nauczycielem od godziny X do godziny Y, a reszta mnie nie obchodzi . P. Woods zwraca uwagę, że progresywistyczne podejście, zalecające, by dzieci pra­cowały i decydowały same w grupach lub indywidualnie, jakby ułatwia nauczycie­lowi wycofywanie się. Poza tym nauczyciel może być nieobecny duchem. „Nau­czyciele od czasu do czasu uciekają w marzenia, patrzą przez okno, nie zwracają uwagi, nie zauważają problemów, pozorują lub marnują czas, wmawiają sobie, że dzieje się coś, czego nie ma, byleby tylko uniknąć czołowego zderzenia z rzeczy­wistością” (Woods 1979, s. 161).

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!