NIEPRZEWIDZIANE OKOLICZNOŚCI

Jeśli zdarzą się okoliczności „nieprzewidziane” w procesie przystoso­wania, który te mechanizmy wytworzył, mogą one przesyłać doniesienia błędne i będą wówczas: uparcie przy nich obstawać. Bez liku przykładów na to dostar­czają rozmaite złudzenia zmysłowe.Niepostrzeżenie dla nas „doktrynerski” osad już do­konanych procesów przystosowawczych narzuca czy też, lepiej powiedziawszy, podsuwa hipotezy wszel­kiemu naszemu poznaniu. Nie potrafimy niczego do­świadczać, niczego oglądać (unaoczniać sobie] i nicze­go myśleć inaczej niż opierając się na apriorycznych założeniach, na sugestiach, w których tkwią takie hi­potezy wrodzone: są one wbudowane w nasz „aparat światoobrazu”!

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!