NOWE HIPOTEZY

Choćbyśmy się nie wiedzieć jak usilnie starali nowe hipotezy wynajdywać swobodnie, nie po­trafimy zapobiec, by nie tkwiły w nich tamte, pra­stare, powstałe w drodze mutacji i rekombinacji ge­nów, wypróbowane przez eony trwający pattern matching hipotezy aprioryczności, które nigdy nie są cał­kiem głupie, lecz zawsze jednak sztywne i nigdy nie trafne bez reszty.Uzyskiwanie i gromadzenie informacji relewantnej dla zachowania gatunku jest zdolnością równie kon­stytutywną dla wszystkiego co żywe, jak uzyskiwa­nie i gromadzenie energii. Obie te zdolności są równie stare, gdyż obie zjawić się musiały na świecie równo­cześnie z powstaniem życia.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!