OBRAZUJĄCY STOSUNEK

Jak już wspo­mniałem, taki obrazujący stosunek pomiędzy orga­nizmem i rzeczywistością zachodzi już na poziomie budowy ciała, „morfogenezy”: pomyślmy chociażby o  słoneczności oka lub o falowym ruchu rybich płetw (s. 36—37). Tego rodzaju struktury, które swą cudow­ną celowość zawdzięczają zawartej w nich informacji przystos Dwawczej służą świetnie gospodarce energe­tycznej organizmu i umożliwiają mu wykorzystywa­nie również trudno dostępnych źródeł energii.Metoda genomu, nieprzerwanie prowadzącego swe eksperymenty, konfrontującego ich rezultaty z rze­czywistością i zachowującego to, co odpowiednie, w jednym tylko punkcie i to nawet nie bardzo istot­nym, różni się od tej, którą stosuje człowiek w swym naukowym wysiłku poznawczym: genom uczy się je­dynie na sukcesach, natomiast badający człowiek również na błędach!

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!