OGÓLNY OBRAZ INTERAKCJI

Badania nie wykazują, by istniało inne nasilenie kontaktów z dziewczętami niż z chłopcami.Nauczyciele brytyjscy rzadko organizują pracę grupową – blisko 70% nauczy­cieli nie czyni tego wcale, co znów jest w rażącej niezgodzie z wyznawanymi przez nich progresywistycznymi poglądami. W związku z tym przeciętne dziecko ma mało okazji do współpracy z innymi, także stosunkowo mało zadań podejmo­wanych przez dzieci ma charakter badawczy.Ogólny obraz interakcji przeciętnego nauczyciela z uczniami przedstawia się następująco: pytanie zajmuje 12% czasu, wypowiadanie zdań oznajmujących – 44,7%, ciche interakcje – 22,3%, a brak interakcji – 21,0%. Ponad połowa pytań związana jest z realizacją zadań, pozostałe dotyczą nadzoru nad uczniami lub są wyrazem rutynowych czynności.

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i mojej największej pasji jaką od lat jest modelarstwo. Zapraszam do czytania i komentowania na bieżąco!